BILLEDALBUM: ( Velg album fra menyen til høgre. )

Artig å vera i sekretariatet

Unge og eldre samarbeider

To gode rugger

Skiveordonnans Pia Christine

Skivedømming

Sekretæren har kontroll

Samlagsformannen slår av ein prat med nokre av arr

Någå godt prat på gang

Pause i dømminga

Kari og Atle har kjøkenteneste

Pia er også med i sekretariatet

Humøret er på topp

Registrering

Berit har med bundingen

Gode historier

Landsdelskretsstevnet felt 2009

Landsdelskretsstevnet felt lesja 2009

Skarsmostevnet felt 2009

Slådalsstevnet 2008

Slådalsstevnet 2008

Slådalsstevnet 2008

Samlagstevne felt 2008

Samlagstevne felt 2008

Samlagstevne felt 2008

Stevnebilder 2008

Stevnebilder 2008

Stevnebilder 2008.