Hugs våpenkort!
Alle som skal trene og avleggje storviltprøva, må hugse å ta med våpenkortet sitt.
Vi er pålagde å føre opp våpenkortnummeret ved salg av ammunisjon. Det er altså ikkje tilstrekkeleg å vise fram geværet med serienummer.
....................................................................................................................................

Terminliste, jeger 2017

APRIL                                    

   3            mån          18.00       Jegertrening og storviltprøver, kommunalt jaktlag

   4            tys            18.00       Jegertrening og storviltprøver, kommunalt jaktlag

 28            fre           18.00        Jegertrening og storviltprøver

 

MAI                                       

 5             fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

12            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

19            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

26            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

 

JUNI                                      

  2            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

  9            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

 

AUGUST                                               

11            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver

18            fre            18.00       Jegertrening og storviltprøver


Vågå skytterlag ønskjer alle jegerar velkomne til trening både inne og ute (sjå terminliste) også utanom dei spesielle dagane for jegertrening og storviltprøver!


MANNSKAPSLISTE, JEGERTRENING 2017:

APRIL

  3. måndag      18.00     Iva Hidemstrædet, Ole Øvsteng, Mathias Øvsteng

  4. tysdag        18.00     Iva Hidemstrædet, Ole Øvsteng, Mathias Øvsteng

28. fredag         18.00     Mathias Øvsteng, Rolv M. Hidemstrædet, Magnar Hidemstrædet

 MAI

  5. fredag         18.00     Mathias Øvsteng, Iva Hidemstrædet, Johnny Gården

12. fredag         18.00     Mathias Øvsteng, Ole Øvsteng, Kristoffer Holø

19. fredag         18.00     Johnny Gården, Magnar Hidemstrædet, Arne Stenstuen

26. fredag         18.00     Atle Bakken, Kim Tomas Bakken, Torbjørn Bakken

 JUNI

 2. fredag          18.00     Kristoffer Holø, Rolv M Hidemstrædet, Magnar Hidemstrædet

 9. fredag          18.00     Kristoffer Holø, Rolv M Hidemstrædet, Magnar Hidemstrædet

AUGUST

11. fredag         18.00     Johnny Gården, Atle Bakken, Kim Tomas Bakken

18. fredag         18.00     Ole Øvsteng, Arne Stenstuen, Kristoffer Holø.

 

Mannskap møter 17.30 for klargjering. Mathias Øvsteng har ansvar for nødvendige 

papir og kasse. Den første på lista kontaktar han før den aktuelle treningskvelden.

 

Utskrift, styrevedtak i sak 12.17:

Jegertrening, avgift

Kr 350,- pr. treningsomgang og oppskyting til prøve for ikkje-medlemmer. Medlemmer betaler eingongssum på kr 350,- for trening og prøveskyting. Dokumenterte medlemmer frå nabolag i Nord-Gudbrandsdalen får same vilkår som medlemmer i Vågå skytterlag.  

---------------------------------------------------------------------------------------


Kaffebålet høyrer med i elgskogen...


Rekruttering


Elgfall i brattlende

Rolv Magnus og Hjortlias Raya

Fyrste bukken Idun Marie var med og lokka inn
VÅRE SPONSORAR
Klikk på logoen for lenke til nettportal