Jegertrening og storviltprøver

APRIL

  3. tysdag       18.00   Jegertrening kommunalt skadefellingslag

  4. onsdag      18.00 Jegertrening og storviltprøve, kommunalt skadefellingslag

  6. fredag       18.00 Jegertrening, storviltprøver 

14. laurdag          10.00  Jaktfelt, elglag

27. fredag            18.00     Jegertrening, storviltprøver

MAI

  4. fredag       18.00    Jegertrening, storviltprøver

11. fredag       18.00  Jegertrening, storviltprøver

25. fredag       18.00    Jegertrening, storviltprøver

JUNI

 1. fredag          18.00 Jegertrening, storviltprøver

  8. fredag       18.00       Jegertrening, storviltprøver

22. fredag       18.00      Jegertrening, storviltprøver

23. laurdag     10.00      Jegertrening, storviltprøver

AUGUST

10. fredag       18.00      Jegertrening, storviltprøver

17. fredag       18.00  Jegertrening, storviltprøver


Hugs våpenkort!
Alle som skal trene og avleggje storviltprøva, må hugse å ta med våpenkortet sitt.
Vi er pålagde å føre opp våpenkortnummeret ved salg av ammunisjon. Det er altså ikkje tilstrekkeleg å vise fram geværet med serienummer.
....................................................................................................................................

Kaffebålet høyrer med i elgskogen...


Rekruttering


Elgfall i brattlende

Rolv Magnus og Hjortlias Raya

Fyrste bukken Idun Marie var med og lokka inn
VÅRE SPONSORAR
Klikk på logoen for lenke til nettportal