STYRE OG UTVALG


STYRE

Ole Magnar Øvsteng, formann

Mathias Øvsteng, sekretær og kasserar

Iva Hidemstrædet

Nils Øygarden

Rolv Magnus Hidemstrædet

Uno Løken (vara)

Johnny Roger Gården (vara)

 

UNGDOMSUTVALG

Iva Hidemstrædet, formann

Atle Bakken

Pia Christine Teigplassen

Uno Løken

Erik Myrum

 

UTSENDINGAR TIL OMBUDSMØTET

Styret

 

REPRESENTANTAR, VÅGÅ IDRETTSRÅD

Atle Bakken

Arne Hammer

Ola Håkenstad (vara)

 

BANEMESTER

Atle Bakken

 

FORMANN, MINIATYRGRUPPA

Ole Magnar Øvsteng

 

VALGKOMITE

Trond Stensby, formann

Jens Petter Nesseth

Kristoffer Holø

 

REVISORAR

Torbjørn Bakken

Ola Håkenstad

 

E-POST:

mov@fjellnett.no

 

POSTADRESSE:

Postboks 184, 2684 VÅGÅ

 

BANKKONTO

2085 25 13862