STYRE OG UTVALG
STYRE:
Ole Magnar Øvsteng, formann
Sina Bråten Lunde, nestformann
Mathias Øvsteng, sekretær og kasserar
Nils Øygarden styremedlem
Iva Hidemstrædet, repr. ungdomsutvalget
Uno Løken og Johnny Gården, vara 

UNGDOMSUTVALG:       
Iva Hidemstrædet, formann 
Pia Christine Teigplassen
Sina Bråten Lunde
Uno Løken

UTSENDINGAR TIL OMBUDSMØTET I SAMLAGET:
Styret med Ingar Aaboen og Berit Jeanne Brun som vara.
               
REPRESENTANTAR TIL VÅGÅ IDRETTSRÅD:
Arne Hammer, Atle Bakken. 
Vara: Ola Håkenstad

BANEMESTER:
Atle Bakken

FORMANN FOR MINIATYRGRUPPA:     
Ole  Magnar Øvsteng 
Torbjørn Bakken og Ola Håkenstad 

VALGKOMITE:
Anders Bersu, formann 
Trond Stensby
Rolv Magnus Hidemstrædet

REVISORAR:
Tobjørn Bakken og Ola Håkenstad

E-post til skytterlaget: mov@fjellnett.no 
Postadresse: Postboks 184, 2684 Vågå
Vågå Skytterlags kontonr: 2085 25 13862.